Znalecké posudky

Cbb87133cc_3230_o2 MVDr. Michal Šindelář působí od roku 2013 v oblasti soudního znalectví, v oboru zemědělství - veterinářství a od roku 2015 v oboru ekonomika - ceny a odhady zvířat.

Veterinární klinika je zároveň sídlem MVDr. Michal Šindeláře, soudního znalce, jmenovaného podle § 3 zákona č. 36/1967 Sb. ze dne 6. dubna 1967 o znalcích a tlumočnících a ve smyslu pověření daného ustanovením § 1 odst. 2 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. ze dne 17. dubna 1967, k provedení zákona o znalcích a tlumočnících jmenován dne 6. března 2013 předsedkyní Krajského soudu v Praze znalcem v oboru zemědělství, odvětví veterinářství.