Vybavení

 • digitální RTG - rentgenologické vybavení pro přímou digitalizaci
 • ultrasonografický přístroj s barevným doplerem
 • kompletní stomatologické vybavení, základem je elektrická fréza s četnými nástavci
 • videoendoskop
 • rigidní endoskop
 • Vybavení na ACP - krevní plazmu
 • rázová vlna

 • vybavení na laserterapii
 • magnetoterapeutický přístroj
 • mikrovrtačka
 • ultrazvukový přístroj na odstranění zubního kamene
 • dentální skener CR35